Artykuły według kategorii: publicystyka: życie kulturalne

Autor Tytuł Czasopismo
Rudnickij, Mihajlo Verlên – bludnij sin, nepopravnij Nazustrìč
Vìkons'ka, Darìâ Vìdvìdini u mistcȃ-samotnika Nazustrìč
Czachowski, Kazimierz "Jest w ludzie siła niespożyta...". W 50-tą rocznicę pierwszego zbioru "Poezji" Jana Kasprowicza: 1889-1939 Kuryer Literacko-Naukowy
Kisìlevsʹka, Olena "Koliś" i "śogodńi" (Kil`ka uvag na ću temu pri sviatkovij godini) Žìnoča dolâ
Bogatyrёv, Pёtr "Połaznik" u jużnych sławian, madjarow, polakow i ukraincew. Opyt srawnitielnogo izuczenija sławianskich obriadow Lud Słowiański
Grotowski, Zbigniew "Święto Świąt" nad Prutem i Czeremoszem Kuryer Literacko-Naukowy
Âkubovs'kij, Felìks "Zahìdna Ukraїna" Zahìdna Ukraїna
100-lecie urodzin Szewczenki w Petersburgu Biuletyn Polsko-Ukraiński
Dolengo, Mìhajlo 1924 (Našì lìteraturnì zdobutki) Nova Gromada
Czarnecki, Stefan 70 lat teatru ukraińskiego we Lwowie (1864-1934) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Semčišin, Miroslav 95 rokìv ukraїnsʹkoї presi v Galičinì (1848-1943) Našì dnì
Dorošenko, Volodimir A. Mickiewicz w literaturze ukraińskiej. (Notatka bibljograficzna) Kamena
Zaїkin, Vʹâčeslav Adrìân Kaŝenko Duhovna besìda
Zajcev, Pavlo Âk tvoriv Ševčenko-poet Mi
Âblonsʹka, Sofìâ Âk žive Vinničenko? (List ìz Pariža) Dìlo
Dublański, A. Akademia Kijowsko-Mohylanska Biuletyn Polsko-Ukraiński
Akademja Nauk na Ukrainie Sowieckiej Biuletyn Wschodni
Telìga, Olena Âkimi nas pragnete? Vìstnik
Žurba, Galina Ale to buv Kiїv, Kiїv! Nazustrìč
Kovžun, Pavlo Aleksander Archypenko Biuletyn Polsko-Ukraiński
Rudnickij, Mihajlo Andrej Bêlij propovìdnik melʹodizmu Nazustrìč
Koroleva, Natalena Anita Garibal´di Žìnoča dolâ
Niwiński, Mieczysław Archiwum miasta Lwowa Kuryer Literacko-Naukowy
Gordins'kij, Svâtoslav Arhipenko Nazustrìč
Hollender, Tadeusz Artyści z kawiarni Pokoju Wiadomości Literackie
Kosač-Krivinûk, Olʹga Batʹko Lesì Ukraїnki Našì dnì
Kolessa, Filaret Bałada pro doczku-ptaszku Lud Słowiański
Kolessa, Filaret Bałada pro doczku-ptaszku w słowjans'kij narodnij poeziji Lud Słowiański
Kowalewicz, Bazyli Białoruska literatura romantyczna Kuryer Literacko-Naukowy
Kowalewicz, Bazyli Białoruska literatura romantyczna Kuryer Literacko-Naukowy
Gordins'kij, Svâtoslav Bìj za Evropu Našì dnì
Rudnickij, Mihajlo Blaski i nędze teatru ukraińskiego Lwów Literacki
Gordins'kij, Svâtoslav Blaznì ì êvreї Mi
Smal'-Stoc'kij, Roman Bohdan Łepki Wiadomości Literackie
Fischer, Adam brak tytułu Lud
Brak tytułu Głos Literacki

Strony