Biuletyn Wschodni

Wydawca: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Częstotliwość: 
miesięcznik
Opis: 
Miesięcznik poświęcony sprawom polityki wewnętrznej i zagranicznej, polityki gospodarczej, partyjnej i narodowościowej.
Data publ. pierwszego numeru: 
1927
Data publ. ostatniego numeru: 
1932