Kontakt

Osoby zainteresowane prowadzonymi w ramach projektu badaniami mogą kontaktować się z sekretarzem grantu, dr Katarzyną Nadaną-Sokołowską – e-mail: katarzyna.nadana-sokolowska@ibl.waw.pl