Przydatne adresy

  • www.ibl.waw.pl – strona Instytutu Badań Literackich PAN, w którym prowadzony jest projekt