Wiadomości Literackie

Miejsce wydawania: 
Warszawa
Częstotliwość: 
tygodnik
Opis: 
Tygodnik społeczno-kulturalny wydawany w latach 1924–1939 w Warszawie. Początkowo wydawane jako popularna gazeta literacka z przewagą materiałów informacyjnych i felietonowych, od lat trzydziestych zawierały głównie artykuły problemowe o tematyce społecznej, literackiej, kulturalnej i politycznej. Reprezentowało poglądy liberalne. Redaktor naczelny - Mieczysław Grydzewski.
Data publ. pierwszego numeru: 
1924
Data publ. ostatniego numeru: 
1939