Biuletyn Polsko-Ukraiński

Zasięg: 
krajowy
Częstotliwość: 
tygodnik
miesięcznik
Data publ. pierwszego numeru: 
1932
Data publ. ostatniego numeru: 
1938