Bocaccio w roli Tacyta

Strona OD: 
4
Tom/rocznik: 
1934
Język: 
polski
Opis artykułu: 
nr 17/1934, s 6, nr 53, s 4 - krytyka artykułu A. Kryżaniwskiego "W kole zaczarowanem" i "Dwie odpowiedzi". Symonolewicz zarzuca Kryżaniwskiemu wyrwanie z kontekstu omawianych cytatów z literatury pol., korzystanie z prac Lipińskiego bez podania źródła, pobieżność ocen i upraszczanie historii stosunków pol-ukr. Dalej przedłuża spór z Kryżaniwśkim o rolę polskiej i ruskiej szlachty w powstaniu Chmielnickiego i jej późniejsze losy (polonizacja) oraz polemizuje z jego twierdzeniami dot. "Ogniem i mieczem", postaci Zagłoby i Gogola
Kategoria/temat: 
publicystyka: sprawy społeczne i polityczne