"Płast" (Historia i ideologia skautingu ukraińskiego, oraz przyczyny i skutki jego zlikwidowania)

Strona OD: 
2
Tom/rocznik: 
1933
Numer: 
23
Język: 
polski
Opis artykułu: 
początki "Płastu" przypadają na rok 1911/12. Był wtedy zależny od władz szkolnych i towarzystwa "Sokół". Do roku 1930 działało 160 oddziałów. Działał zgodnie z ideałami i metodologią skautingu. W 1930 r. został rozwiązany, głównie z powodu nacisku polskiej opinii publicznej. Później pojawiły się pomysły wcielenia "Płastu" do ZHP, ale bez żadnych praw autonomicznych z używaniem języka(!) włącznie. Autor wskazuje na konieczność szybkiego reaktywowania organizacji, co pozwoli odciągnąć młodzież ukraińską od nacjonalistów i alkoholu (jako przykład podaje tragiczną w tej kwestii sytuację na Wołyniu)
Kategoria/temat: 
publicystyka: sprawy społeczne i polityczne