Blaski i cienie normalizacji

Strona OD: 
52
Tom/rocznik: 
1937
Numer: 
5
Język: 
polski
Opis artykułu: 
jedynym widocznym efektem tzw. polityki normalizacji była początkowo lżejsza atmosfera wokół problemu ukraińskiego w RP. Zrobiono jednak niewiele: zmiana zarządu Narodnego Domu, kilka rozporządzeń, które nie do końca weszły w życie, katedra literatury ukr. na Uniwersytecie Lwowskim, nawiązanie kontakty pomiędzy posłami ukr. a starostami i władzami centralnymi. Niejasność sytuacji powoduje rosnąca nieufność społ. pol., społ. ukr. natomiast jest niezadowolone z przebiegu normalizacji. Jedyna rzeczywista korzyść: obie strony zrozumiały konieczność porozumienia pol-ukr.
Kategoria/temat: 
publicystyka: sprawy społeczne i polityczne