Apel prezydenta A. Liwickiego do jedności narodowej

Strona OD: 
4
Tom/rocznik: 
1937
Numer: 
1
Język: 
polski
Opis artykułu: 
Tekst in extenso; wezwanie do określenia “jaka ma być Ukraina”, podkreślenie ścisłych związków kierownictwa UNR z Ukrainą i jego legalności. Wymienione przyczyny, dla których emigracja nie może stworzyć projektu konstytucji przyszłego wolnego państwa.
Kategoria/temat: 
publicystyka: sprawy społeczne i polityczne