Artykuły według kategorii: wzmianki: sprawy bieżące

Autor Tytuł Czasopismo
Doniesienie za „Kurierem Lwowskim” Czas
Plužnik, Êvgen List Êvgena Plužnika v denʹ viroku Našì dnì
Malanûk, Êvgen "Marja z Piątkiewiczów Morśka Biuletyn Polsko-Ukraiński
"Promovčana Ukraїna" Nazustrìč
Sinko, Tadeusz + Józef Tretiak Czas
...Towarzystwo wydawnicze w Warszawie Państwo Pracy
1 766 118 egzekucji Czas
100-lecie poety ukraińskiego Warszawski Dziennik Narodowy
100-lecie poety ukraińskiego [Markijana Szaszkewycza] Czas
120-lecie urodzin Szewczenki Czas
S. C. 250-lecie hetmaństwa I. Mazepy Biuletyn Polsko-Ukraiński
30-lecie Muzeum Narodowego Biuletyn Polsko-Ukraiński
40-lecie Sadowśkiego Głos Wołyński
dz. 75 rocznica śmierci Tarasa Szewczenki Wołyń
950-lecie chrztu Rusi Wołyń
A Ukraińcy Czarno na Białem
Afera atamana Machny Czas
Agitacja antypolska Głos Wołyński
Agitacja Ukraińców Czas
Agitacja we wschodniej Małopolsce Czas
Agitacje Ukraińskie Czas
Akademia Duchowna we Lwowie ZET
C. Akademia ku czci Symona Petlury Biuletyn Polsko-Ukraiński
Akademia ku czci Symona Petlury w Warszawie Biuletyn Polsko-Ukraiński
Akademia ku czci Szewczenki Głos Poranny
Akademia ku czci Szewczenki w Łucku Czas
Akademia ku czci Szewczenki we Włodzimierzu Wołyńskim Czas
Akademia ku czci T. Szewczenki Wołyń
C. Akademia ku czci Tarasa Szewczenki w Łucku Wołyń
Akademia ku czci W. Lipińskiego Biuletyn Polsko-Ukraiński
Akademia ku czci Wasyla Stefanyka we Lwowie Robotnik
Akademia Tarasa Szewczenki (z okazji 120-lecia urodzin w Warszawie) Kurier Warszawski
Akademia w 12-tą rocznicę zgonu atamana Petlury Wołyń
Akademia w 75-lecie zgonu Szewczenki w Warszawie Nowa Książka
Akcja atamana Petlury Czas
Akt oskarżenia przeciw Fedakowi Czas

Strony