Artykuły według kategorii: literatura piękna (poezja, proza, dramat)

Autor Tytuł Czasopismo
Tičina, Pavlo *** (Koło cerkwi na polanie...) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Koroleva, Natalena Farao Tut-Anh-Amon: Z privodu rozkopannâ jogo mogili v lûtomu 1923 roku: [Naris] Nova Ukraїna
Vìl'de, Ìrina Uprivìlejovanì Nazustrìč
Mansfield, Katherine Її peršij bal Nova Hata
Ševčenko, Taras „I mija dzień…” Czarno na Białem
Ševčenko, Taras "Czyhyryn (Czehryń)" Rodzina Polska
Malanûk, Êvgen "Dzisiaj" Rodzina Polska
Mickiewicz, Adam "Pan Tadeuš", kn. 4 Kamena
Vìkons'ka, Darìâ "Pavine oko" Žìnoča dolâ
Mickiewicz, Adam "Stepi Akermans'kì" Kamena
Ševčenko, Taras "Testament" Okolica Poetów
Koroleva, Natalena "Vespere autem sabbati"... Žìnoča dolâ
Ol′žič, Oleg *** ("Zachodzi słońce. Cisza, idąc, nuci...") Biuletyn Polsko-Ukraiński
Plužnik, Êvgen *** (Błogosławiony bądź, czasie mój!...) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Ševčenko, Taras *** (Chowaliśmy się kiedyś razem...) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Malanûk, Êvgen *** (Co się miało stać...) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Malanûk, Êvgen *** (Co się miało stać...) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Narìžna, Ìrina *** (Czyjeś tam szeleszczą kroki...) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Ol′žič, Oleg *** (Doliny chylą się i lgną...) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Ševčenko, Taras *** (Kiedyś my w naszym małym świecie) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Rils'kij, Maksim *** (O mrozie! Tyś jak dusza parnasisty...) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Lìvicʹka-Holodna, Natalȃ *** (Pamiętam dobrze...) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Ol′žič, Oleg *** (Stały w słońcu dąbrowy...) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Tičina, Pavlo *** (Zamiast deszczu, zamiast rosy...) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Ševčenko, Taras *** (“Nie zazdrośćcie bogaczowi...”) Biuletyn Polsko-Ukraiński
Kosač, Ûrìj *** („Ust korale, aż parzące żarem…”) Nowe Czasy
Daragan, Ûrìj ...Kozacki śpiew nad niebem zwisł Sygnały
Lepkij, Bogdan ...Kruku żałobny, z jakiej lecisz strony Maski
Rils'kij, Maksim ...prolog - nie epilog Biuletyn Polsko-Ukraiński
Malanûk, Êvgen 13 listopada 1920 roku Biuletyn Polsko-Ukraiński
Malanûk, Êvgen 13 listopada 1920 roku Biuletyn Polsko-Ukraiński
Zabìla, Natalâ 15 sìčnâ Červonì Kvìti
Vìl'de, Ìrina 24 godini Nazustrìč
Čeredničenko, Varvara 8 bereznâ Znannâ
Gordins'kij, Svâtoslav 9 lìpnâ 1709 Mi
Zabìla, Natalâ 9 sìčnâ Selânka Ukraїni

Strony