Bunt Młodych

Zasięg: 
krajowy
Częstotliwość: 
dwutygodnik
Opis: 
dwutygodnik, 1931-1937, red. nacz. Jerzy Giedroyc. Wcześniej jako „Dzień Akademicki”, później (od 1.III.1937) jako „Polityka”
Data publ. pierwszego numeru: 
1931
Data publ. ostatniego numeru: 
1937