U schyłku polskiego „czarnoseciństwa”. Na marginesie artykułu red. Włodzimierza Bączkowskiego

Autor: 
Czasopismo: 
Strona OD: 
4
Strona DO: 
4
Tom/rocznik: 
1935
Numer: 
4
Język: 
polski
Opis artykułu: 
Omówienie artykułu wstępnego Bączkowskiego na łamach Biuletynu Polsko-Ukraińskiego (1935 nr 31), w którym autor w imieniu mieszkańców Wołynia odżegnuje się od „czarnoseciństwa”, wskazując za Bączkowskim na szkodliwość takich poglądów dla polskiej racji stanu.
Kategoria/temat: 
publicystyka: sprawy społeczne i polityczne