Wschód-Orient

Miejsce wydawania: 
Warszawa
Wydawca: 
Orientalistyczne Koło Młodych
Zasięg: 
międzynarodowy
Częstotliwość: 
kwartalnik
Opis: 
Ilustrowany kwartalnik wydawany w Warszawie w latach 1930-1939 przez Orientalistyczne Koło Młodych i współfinansowany przez Instytut Wschodni w Warszawie. Redaktorem naczelnym na początku był Jerzy Giedroyć, który został potem zastąpiony przez Włodzimierza Bączkowskiego. Artykuły w kwartalniku ukazywały się po polsku (większość) angielsku i francusku.
Data publ. pierwszego numeru: 
1930
Data publ. ostatniego numeru: 
1930