Chełmszczyzna i Podlasie w oświetleniu statystyki ukraińskiej

Czasopismo: 
Strona OD: 
124
Strona DO: 
126
Tom/rocznik: 
1918
Numer: 
8
Język: 
polski
Opis artykułu: 
Autor demaskuje tendencyjność autorów oraz nierzetelność wykorzystywanych przez nich statystyk, mających udowodnić tezę o ukraińskości Chełmszczyzny i Podlasia; omawia prace: dr St. Rudnyckiego “Ukraina-Land und Leute” (Wiedeń, 1916) oraz Mirona Korduby “Piwniczno-zachidna Ukraina” (Wiedeń Kultura Polski 1918), “Etnograficzne terytoryum Ukrainy” (“Wistnyk”, Wiedeń)
Kategoria/temat: 
publicystyka: sprawy społeczne i polityczne